Logo-Original

Wie we zijn?

White Coral Offshore Services is een besloten vennootschap die via haar dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen energieconsultancydiensten aanbiedt aan de wereldwijde olie en gas-, wind en zonne-energiesectoren. De groep heeft ervaren consultants in dienst in 22 kantoren in 15 landen over de hele wereld.

White Coral Offshore is een gespecialiseerd offshore adviesbureau op het gebied van scheepvaart en engineering, dat zich toelegt op de ondiepe en diepwater offshore-segmenten van de olie en gasindustrie. Offshore Wind Consultants is een wereldwijd gericht adviesbureau dat onafhankelijke diensten levert aan de offshore-industrie voor hernieuwbare energie.