Offshore

White Coral Offshore ondersteunt uw offshore activiteiten met meetonderzoeksdiensten in alle waterdiepten. We verrichten metingen van boorplatforms en pijplijnroutes; en voor bouwontwikkelingen verminderen onze onderzoeken projectrisico’s, vergroten ze de veiligheid en faciliteren ze route- en projectontwerpen voor offshore-ontwikkelaars.

Onze meetdiensten kunnen helpen bij de ontwerp- en uitvoeringsstadia voorafgaand aan booractiviteiten en de plaatsing van offshore-infrastructuur zoals koolwaterstofproductiefaciliteiten, pijpleiding routes, offshore windparken en andere civieltechnische projecten.

Wij maken gebruik van de nieuwste meetapparatuur aan boord van onze schepen die deel uitmaken van een wereldwijde vloot, waarvan er veel speciaal ontworpen zijn om efficiënte en geïntegreerde operaties uit te voeren. Hierdoor verwerven wij in één enkele vaart over het te bestuderen gebied multidisciplinaire en complementaire datasets. Met innovatieve technieken kunnen meerdere sensoren tegelijkertijd worden gebruikt, waardoor de efficiëntie verder wordt verhoogd.

 

Ons dienstenpakket omvat:
 • Rig en platform site-enquêtes
 • Geohazard-enquêtes
 • Onderzoeken enquêtes over windmolenparken
 • Pre-engineering enquêtes
 • Clearance surveys inclusief UXO 
 • Ice guts enquêtes 
 • Multibeam echoloodonderzoeken in ondiep en diep water
 • Pijplijn route-enquêtes
 • Site-ontwikkelingen op diep water
 • LNG- en FPSO-losfaciliteiten
 • Mariene archeologie