OIL AND GAS

White Coral is gespecialiseerd in de volgende maritieme en technische diensten:

Offshore Oil and Gas
 • Concept, FEED en basisontwerp voor nieuwbouw en scheepsupgrades
 • Installatietechniek voor diep en ondiep water en gerelateerde maritieme operaties
 • Maritieme operaties inclusief rig moving en tow master services en support engineering
 • Constructie van schepen en vertegenwoordiging van de eigenaar
 • Goedkeuring door derden namens eigenaren en verzekeraars zoals maritieme garantiediensten
 • Audits van dynamische positioneringssystemen en scheepsinspecties
Offshore Renewables
 • Ondersteuning bij projectmanagement vanaf de planning van de eerste fasen, via ontwerp en engineering tot constructie en installatie
 • Ingenieursdiensten, waaronder site-evaluaties, geotechnische, maritieme operaties, offshore-installatie en installatie en bescherming van onderzeese kabels
 • Adviesdiensten tijdens alle fasen van de levenscyclus van het project
 • Due diligence-diensten voor potentiële investeerders in hernieuwbare energiebronnen
 • Deskundige getuige om te helpen bij geschillen